Paskelbta: 2019-01-18 15:42:38 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Planuojama inicijuoti UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir Energijos tiekimo UAB reorganizavimą

„Lietuvos energija“, UAB, (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius.
Bendra „Lietuvos energija“, UAB, išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, 2018 m. gegužės 23 d. „Lietuvos energijos“ stebėtojų taryba patvirtino „Lietuvos energijos“ įmonių grupės strategiją. „Lietuvos energija“, įgyvendindama naują strategiją ir palaipsniui grynindama bei konsoliduodama elektros energijos ir gamtinių dujų prekybos, tiekimo bei susijusias veiklas, planuoja inicijuoti UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir Energijos tiekimo UAB reorganizavimą.

Planuojamas įmonių reorganizavimas neturės jokios įtakos UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir Energijos tiekimo UAB klientams, o visi turimi UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ ir Energijos tiekimo UAB įsipareigojimai bus tęsiami.

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, „Lietuvos energijos“ grupės įmonių prekybos ir tiekimo veiklų konsolidacija sukurs geresnę terpę vystyti ir kurti aukštesnės kokybės paslaugas ir sprendimus bei teikti jas klientams greičiau ir paprasčiau. 

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ Ryšių su visuomene projektų vadovas Artūras Ketlerius, +370 620 76076, arturas.ketlerius@le.lt