Avaldatud: 2019-01-17 15:00:00 CET
Admiral Markets
Börsiteade

Admiral Markets AS: seoses krediidiasutuse tegevusloa taotlemisega

Admiral Markets AS avaldas 29.08.2018 börsiteate krediidiasutuse tegevusloa taotlemisest. Seoses muutunud väliskeskkonnaga, sellest tuleneva mõjuga krediidiasutuste tegevuskeskkonnale ning vajadusega kohandada krediidiasutuse tegevusloa taotlemisega seotud äriplaani, otsustas Admiral Markets AS 09.01.2019 tegevusloa taotlusest loobuda ja esitas Eesti Finantsinspektsioonile vastavasisulise avalduse, mille inspektsioon rahuldas 16.01.2019.

Admiral Markets AS leiab, et krediidiasutuste tegevusloa alusel osutatavate teenuste efektiivsuse huvides on otstarbekas ajakohastada ja täiendada tegevusloa taotlemisega seotud äriplaani. Admiral Markets AS peab võimalikuks, et tegevusloa taotluse tagasivõtmise järel esitab Admiral Markets AS uue taotluse krediidiasutuse tegevusloa saamiseks, seda pärast vajalike muudatuste tegemist.

Krediidiasutuse tegevusloa taotluse tagasivõtmine ei mõjuta Admiral Markets AS-i praegust tegevust, investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamist.

Kaia Gil
Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht
kaia.gil@admiralmarkets.com
+372 53 413 764