Publicēts: 2019-01-15 13:30:00 CET
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Finanšu kalendārs

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” finanšu kalendārs 2019.gadam

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” informē, ka 2019.gadā neauditētu starpperiodu pārskatu  un finanšu informācijas publiskošana plānota šādos datumos:

par 2019.gada 3 mēnešiem –  2019.gada 27.-31.maijā;

par 2019.gada 6 mēnešiem –  2019.gada 26.-30.augustā;

par 2019.gada 9 mēnešiem – 2019.gada 25.-29.novembrī.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” auditēto 2018.gada atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu publiskošana plānota 2019.gada 26.-30.aprīlī.

         Svetlana Statina,
         E-pasts: svetlana.statina@rer.lv,
         Tālrunis: 67046903