Avaldatud: 2019-01-14 10:00:00 CET
Pro Kapital Grupp
Börsiteade

AS Pro Kapital Grupp teavitab investorkohtumistest

AS Pro Kapital Grupp plaanib vähendada Ettevõtte finantseerimiskulusid ja seeläbi parandada oma finantstulemusi. Varem avaldatud 2017 aasta ja 2018 9 kuu finantstulemuste paranemine ning suure investeerimisprojekti - T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskuse – valmimine on loonud selleks soodsa pinnase. Eelnevast lähtuvalt on Ettevõte korraldamas investorkohtumisi 2019 esimeses kvartalis.

Pärast investorkohtumisi otsustab Ettevõte parima viisi üle finantskulude vähendamiseks.

Ettevõtte 2018 kolmanda kvartali tulemused avaldati 22. novembril 2018 ja neljanda kvartali tulemused avaldatakse 30. jaanuaril 2019.

Ettevõtte kvartali ja eelmiste finantsaastate aastaaruanded (aruandlus vastavalt IFRS standarditele) on kättesaadavad Ettevõtte kodulehel: http://www.prokapital.com/financials/?lang=et.

Täiendava info saamiseks palun pöörduge:

Paolo Vittorio Michelozzi, juhatuse esimehe poole – paolo.michelozzi@prokapital.com

Angelika Annus, finantsjuhi poole -angelika.annus@prokapital.com.


Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: +372 614 4920
E-post: prokapital@prokapital.ee