Paskelbta: 2019-01-11 15:41:59 CET
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl teismo priimto sprendimo

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, juridinio asmens kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, Elektrėnai (toliau – Bendrovė). Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629, ISIN kodas – LT0000128571.

Informuojame, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – Teismas) 2019 m. sausio 10 d. sprendimu atmetė Bendrovės skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. O3-939 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 30 d. Nutarimo Nr. O3-866 „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ padalinyje Lietuvos elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams nustatymo“ pakeitimo“.

Bendrovė analizuoja ir vertina sprendime išdėstytus Teismo argumentus ir nuspręs dėl galimo minėto teismo sprendimo skundimo apeliacine tvarka.

Teismo sprendimas įtakos Bendrovės veiklos rezultatams nedarys.


Valentas Neviera, tel. 8 670 25997, el. paštas valentas.neviera@le.lt