Avaldatud: 2019-01-11 08:00:00 CET
Tallinna Sadam
Kvartaliaruanne

ASi Tallinna Sadam 2018 IV kvartali ja aasta reisijate- ja kaubaveo mahud

2018. aasta IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,0 miljonit tonni kaupa ning 2,3 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes kaubamaht 2,0% eelkõige vedellasti arvelt. Reisijate arv IV kvartalis vähenes 1,0% võrra. Laevakülastuste arv kasvas 4,8% võrra 1841 külastuseni.

2018. aasta kokkuvõttes oli Tallinna Sadama kaubamaht kokku 20,6 miljonit tonni, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 7,4%, põhiliselt vedellasti ja ro-ro kaupade arvelt. Reisijate arv kasvas aastate võrdluses 0,6%, jõudes läbi aegade rekordilise 10,6 mln reisijani. Kasvu vedas kruiis, Tallinn-Helsingi liini reisijate arv jäi eelneva aastaga samale tasemele.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul võib 2018. aasta tulemusega rahule jääda, kuna ettevõte suutis keerulises konkurentsiolukorras kaubamahud stabiilsena hoida ja isegi kasvatada. „Reisijate arvu osas saavutasime 11. aastat järjest rekordi,“ märkis Kalm.

2018. aasta IV kvartali ja kogu aasta kaubaveod lastiliikide lõikes ning reisijate arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:

 IV kvartalIV kvartalmuutus20182017muutus
 20182017    
Kaubavood lastiliikide lõikes
(tuh tonni)
5 0284 9282,0%20 60719 1797,4%
Vedellast1 9551 73212,9%8 8327 44718,6%
Ro-ro kaubad1 3011 2851,2%5 3455 0665,5%
Puistlast1 1491 289-10,9%3 9114 146-5,7%
Kaup konteinerites473520-8,9%1 8801 907-1,4%
Konteinerid TEU57 54858 399-1,5%222 654215 4513,3%
Segalast15010345,9%6396124,5%
Mitte-mereline10349,3%01-96,6%
       
Reisijate arv liinide lõikes
(tuh inimest)
2 3142 336-1,0%10 61910 5600,6%
Tallinn-Helsingi2 0402 049-0,4%8 7978 7980,0%
Tallinn-Stockholm216232-6,7%1 0091 013-0,4%
Tallinn-Peterburi2324-7,1%85832,4%
Kruiisireisijad (traditsiooniline)14135,0%63856612,8%
Muud201716,7%90100-10,4%
       
Laevakülastuste arv1 8411 7574,8%7 6527 716-0,8%
Kaubalaevad45640412,9%1 7541 6774,6%
Reisilaevad (sh Ro-Pax)1 3791 3482,3%5 5505 723-3,0%
Kruiisilaevad (traditsioonilised)6520,0%34831610,1%


Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: http://ts.ee/statistika

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2017. a müügitulu oli 121,3 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 66,5 miljonit eurot ning puhaskasum 26,4 miljonit eurot.


Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee

Manus


Tallinna Sadam 2018 Q4 mahud EST.pdf