Paskelbta: 2019-01-08 16:00:00 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2018 metų gruodžio mėn. preliminarūs veiklos ir pajamų rezultatai

2018 m. gruodžio mėn. KN (AB „Klaipėdos nafta“, toliau – bendrovė) Klaipėdos bei Subačiaus naftos terminaluose perkrovė 598 tūkst. tonų arba 28,4 proc. mažiau naftos produktų nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus.

Iš viso per 2018 metus į bendrovės talpyklas perkrauta 6.693 tūkst. tonų naftos produktų, tai yra 6,7 proc. mažiau nei atitinkamu 2017 m. periodu, kai perkrauta 7.177 tūkst. tonų. Bendrą dvylikos mėnesių krovos mažėjimą daugiausia lėmė mažesni šviesiųjų naftos produktų srautai iš „Orlen Lietuva“ perdirbimo gamyklos.

Bendrovės naftos terminalų 2018 m. gruodžio mėn. preliminarios pardavimo pajamos buvo 2,8 mln. eurų. Naftos terminalų 2018 m. preliminarios pardavimo pajamos buvo 35,5 mln. eurų (2017 m. atitinkamo periodo pardavimo pajamos siekė 38,3 mln. eurų).

Bendrovė dar vertindama 2018 m. perspektyvą pabrėžė, kad uosto veikla yra specifinė.

„Nors mūsų sprendimai paremti verslo logika, tačiau svarbiu veiksniu lieka ir geopolitinė situacija. Ne paslaptis, kad ir šiemet naftos bei jos produktų logistikoje tarp kaimyninių valstybių buvo jaučiama įtampa. Nepaisant to, džiaugiamės, kad mums pavyko išlaikyti stabilius tranzitinių krovinių srautus – kiek mažesnei krovai įtakos turėjo tai, kad atsiradus didesnei dyzelino paklausai Lenkijoje vienas pagrindinių mūsų klientų daugiau produkcijos nukreipė geležinkeliu į Lenkijos rinką“, – sako KN generalinis direktorius Mindaugas Jusius.

2018 m. gruodžio mėn. KN suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalai išdujino ir perkrovė 544 tūkst. MWh gamtinių dujų, kai tuo metu 2017 m. gruodžio mėn. buvo išdujinta ir perkrauta 458 tūkst. MWh. Per 2018 m. dvylika mėn. iš viso išdujinta ir perkrauta 9.196 tūkst. MWh dujų (2017 m. atitinkamu periodu – 12.645 tūkst. MWh).

Preliminarios SGD terminalo 2018 m. gruodžio mėn. pardavimo pajamos siekia 5,3 mln. eurų (2017 m. gruodžio mėn. – 5,5 mln. eurų arba 3,6 proc. mažiau pajamų), kurias sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus) ir kintama dalis už išdujintą dujų kiekį bei SGD perkrovos pajamos. 2018 m. dvylikos mėn. SGD terminalų preliminarios pajamos siekia 64,5 mln. eurų, kurios yra 5,4 proc. mažesnės, lyginant su 2017 m. atitinkamu periodu (68,2 mln. eurų).

Iš viso bendrovės preliminarios 2018 m. dvylikos mėn. pardavimo pajamos yra 100,0 mln. eurų arba 6,1 proc. mažesnės nei 2017 m. atitinkamu laikotarpiu (106,5 mln. eurų).

Naftos produktų krova ir SGD dujinimas ir perkrova:

  Gruodis Sausis - gruodis
  2018 m. 2017 m. Pokytis, % 2018 m. 2017 m. Pokytis, %
Naftos produktų krova, tūkst. t 598 835 -28,4% 6.693 7.177 -6,7%
SGD išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh 544 458 18,8% 9.196 12.645 -27,3%

Naftos produktų krova bei SGD dujinimas ir perkrova 2018 m.:

  Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
Naftos produktų krova, tūkst. t 776 664 599 403 637 516 514 487 434 504 561 598
SGD išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh 263 328 509 1.150 1.450 819 838 644 1.101 709 841 544

Bendrovės preliminarios pajamos, mln. EUR:                                         

  Gruodis Sausis - gruodis
  2018 m. 2017 m. Pokytis, % 2018 m. 2017 m. Pokytis, %
Naftos terminalų veikla 2,8 4,5 -37,8% 35,5 38,3 -7,3%
SGD terminalų veikla 5,3 5,5 -3,6% 64,5 68,2 -5,4%
Viso: 8,1 10,0 -19,0% 100,0 106,5 -6,1%

Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594