Julkaistu: 2019-01-02 09:30:00 CET
Componenta Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Componenta Oyj Pörssitiedote 2.1.2019 klo 10.30

Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2019
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan neljä jäsentä.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että nykyisen hallituksen jäsenet Anne Leskelä, Asko
Nevala ja Petteri Walldén valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Harri
Pynnä valitaan hallitukseen uutena jäsenenä. Componentan hallituksen jäsen Olli
Isotalo on ilmoittanut Componentan nimitystoimikunnalle, että hän ei ole
käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Harri Pynnä (s. 1956; oikeustieteen kandidaatti, varatuomari) toimii hallinnosta
ja riskienhallinnasta vastaavana johtajana Carunalla. Ennen siirtymistään
Carunaan Pynnä työskenteli Fortum Oyj:n lakiasiainjohtajana sekä hallituksen
sihteerinä. Pynnä on aiemmin toiminut hallituksen jäsenenä muuan muassa Finavia
Oyj:ssä, Teollisuuden Voima Oy:ssä, Governia Oy:ssä, Suomen Teollisuussijoitus
Oy:ssä, Sponda Oyj:ssä sekä Outokumpu Oyj:ssä.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista, ja he ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön hallituksen
monimuotoisuuspolitiikan. Hallitukseen ehdotetuilla henkilöillä on monipuolista
osaamista kansainvälisesti toimivien yritysten liiketoiminnasta ja
kehittämisestä. He edustavat kumpaakin sukupuolta, heillä on toimialatuntemusta
ja heidän osaamisensa ja kokemuksensa liiketoiminnan eri osa-alueilta (mukaan
lukien tuotanto, myynti, rahoitus, taloushallinto sekä riskienhallinta)
täydentävät toisiaan ja kattavat teollisuus- ja pörssiyrityksen keskeiset
toiminnot.

Componentan nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä
ennallaan. Vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa.
Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan
valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Componentan nimitystoimikunnan muodostavat Timo Sallinen edustaen
osakkeenomistajaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Hanna Hiidenpalo
edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo sekä Jari Sokka
edustaen osakkeenomistajaa Suomen Kulttuurirahasto. Lisäksi Componentan
hallituksen puheenjohtaja Petteri Walldén toimii nimitystoimikunnan
asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on Timo Sallinen.

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Timo Sallinen
nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 040 543 9587

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja
koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone
- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.