Paskelbta: 2018-12-31 14:33:49 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl UAB Lietuvos energija renewables įsteigimo

„Lietuvos energija“, UAB, (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius.

Bendra „Lietuvos energija“, UAB, išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Plėtodama žaliosios energetikos veiklą bei siekdama optimizuoti valdomų atsinaujinančios energetikos gamybos įmonių veiklą, „Lietuvos energija“ patvirtino naujos įmonės, į kurią bus perkeltos visų jau valdomų bei vystomų vėjo jėgainių parkų akcijos, įsteigimą.

Šiam sprendimui pritarė Bendrovės akcijų valdytoja – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.    

Planuojama, kad nauja grupės įmonė UAB Lietuvos energija renewables veiklą pradės 2019 m. pradžioje. „Lietuvos energijai“ priklausys 100 proc. UAB Lietuvos energija renewables akcijų.

Įsteigus naująją įmonę, bus supaprastintas įmonių, veikiančių vėjo ir saulės energetikos srityje valdymas, sutelktos kompetencijos, konsoliduoti finansiniai resursai ir siekiama veiklos sinergijos. Naujajai įmonei nuo 2019 m. pradžios priklausys penkios įmonės, valdančios jau veikiančius arba plėtojamus vėjo jėgainių parkus Lietuvoje ir Estijoje. Planuojama, jog per šią įmonę ateityje taip pat bus plėtojamos grupės investicijos į gamybą iš atsinaujinančių energetikos išteklių.

Naujoji bendrovė įgyvendins „Lietuvos energijos“ strategijoje LE 2030 numatytus tikslus, susijusius su žaliosios generacijos pajėgumų plėtra Lietuvoje, Baltijos jūros bei Vidurio ir Rytų Europos regionuose, įsigyjant veikiančias jėgaines bei vystant naujus projektus.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt