Paskelbta: 2018-12-31 13:20:02 CET
Ignitis grupė
Kita informacija

„Lietuvos energijos“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. kalendorius

Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad 2019 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

Skelbimo data Skelbiama informacija
2019-01-31 Preliminarūs neaudituoti 2018 m. 12 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-02-28 2018 m. 12 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 12 mėnesių pranešimas
2019-02-28 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 1 mėnesio finansiniai rodikliai
2019-03-29 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 2 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-04-09 Audituotos 2018 metų finansinės ataskaitos ir auditorių patikrintas metinis pranešimas / Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
2019-05-07 2019 m. 3 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 3 mėn. pranešimas  
2019-05-31 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 4 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-06-28 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 5 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-07-31 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 6 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-08-30 2019 m. 6 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 6 mėn. pranešimas  
2019-08-30 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 7 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-09-30 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 8 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-11-06 2019 m. 9 mėnesių neaudituotos tarpinės finansinės ataskaitos bei tarpinis 9 mėn. pranešimas  
2019-11-29 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 10 mėnesių finansiniai rodikliai
2019-12-31 Preliminarūs neaudituoti 2019 m. 11 mėnesių finansiniai rodikliai

Bendrovė planuoja eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą surengti iki 2019 m. balandžio 30 d.      

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt