Paskelbta: 2018-12-28 15:25:31 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Lietuvos energijos“ preliminarūs 2018 m. 11 mėnesių finansiniai duomenys

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

2018 metų 11 mėnesių preliminarūs „Lietuvos energijos“ finansiniai duomenys:

  Lapkritis
  2018 m. 2017 m. Pokytis, %
Pajamos 123,9 mln. Eur 102,6 mln. Eur 20,8 proc.
Koreguota EBITDA* 17,3 mln. Eur 23,5 mln. Eur -26,4 proc.
       
  Sausis - lapkritis
  2018 m. 2017 m. Pokytis, %
Pajamos 1 124,5 mln. Eur 983,2 mln. Eur 14,4 proc.
Koreguota EBITDA* 205,5 mln. Eur 211,0 mln. Eur -2,6 proc.


„Lietuvos energijos“ pajamos 2018 m. sausio-lapkričio mėn. siekė 1 124,5 mln. eurų ir buvo 14,4 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2017 m. (983,2 mln. eurų). Grupės pajamų augimą lėmė reikšmingi kainų pokyčiai elektros ir dujų rinkose. Taip pat pajamų augimui įtaką daro „Energijos tiekimo“ dukterinė įmonė Lenkijoje, kuri veiklą pradėjo 2017 m. pabaigoje.

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis per 2018 m. sausio-lapkričio mėn. siekė 205,5 mln. eurų – 2,6 proc. mažiau nei atitinkamu laikotarpiu 2017 m. (211 mln. eurų). Geresnį rezultatą iš elektros bei dujų skirstymo veiklos dėl augusių investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą ir modernizavimą nusvėrė prastesni rezultatai iš elektros prekybos veiklos. Tam įtakos turėjo aukštos elektros energijos kainos rinkoje. Išaugusi elektros energijos paklausa esant aukštoms elektros energijos įsigijimo kainoms, bet fiksuotoms pardavimo kainoms neigiamai paveikė šio segmento EBITDA rezultatą.

*Bendrovės preliminarus 2018 m. bei faktinis 2017 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt