Paskelbta: 2018-12-27 16:00:44 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl UAB „VVP Investment“ akcijų įsigijimo

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė informuoja, kad 2018-12-27 Bendrovė iš fizinių ir juridinių asmenų grupės įsigijo 100% UAB „VVP Investment“ akcijų paketą. UAB „VVP Investment“ vysto 60 megavatų (MW) galios ir 20 vėjo jėgainių parką šiaurės vakarų Lietuvoje.

Šiandien sudarytas sandoris yra dar vienas žingsnis, didinant „Lietuvos energijos“ valdomą atsinaujinančių energijos išteklių dalį.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt