Publicēts: 2018-12-21 11:01:24 CET
Latvijas balzams
Iekšējā informācija

CORRECTION: Par tiesas procesu

AS “Latvijas balzams” vadība informē, ka oktobrī no tiesas ir saņemts privātpersonu iesniegts nemantiska rakstura prasības pieteikums.
Prasības pieteikums ir par komerctiesību procesuālās kartības ievērošanu, sludinājuma formulējumu par akcionāru sapulces sasaukšanu, dokumentu kopiju izsniegšanu, 2018.gada 14.jūnija AS “Latvijas Balzams” akcionāru sapulces lēmumu par gada pārskata apstiprināšanu un par peļņas izlietošanu atzīšanu par spēkā neesošiem. 
Sabiedrības vadība prasību neatzīst un uzsver, ka ir rīkojusies korekti, ievērojot labas korporatīvās pārvaldības un likumdošanas prasības.


AS "Latvijas balzams"
Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns

office@lb.lv