Paskelbta: 2018-12-21 08:00:00 CET
AB "Utenos trikotažas"
Kita informacija

Preliminarios AB "Utenos trikotažas” veiklos rezultatų skelbimo 2019 metais datos

  

AB „Utenos trikotažas“ praneša, kad 2019 metais įmonių grupės veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

-       vasario 28 d. – 2018 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       balandžio 30 d. – audituota 2018 m. metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       balandžio 30 d. – 2019 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       liepos 31 d. – 2019 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       spalio 31 d. – 2019 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.

 

Papildoma informacija:

AB „Utenos trikotažas“ 
Generalinis  direktorius Algirdas Šabūnas
Tel.: 8 389 51445