Paskelbta: 2018-12-20 08:30:00 CET
UTIB „INVL Technology“
Kita informacija

„INVL Technology“ 2019–ųjų investuotojų kalendorius

UTIB „INVL Technology“ 2019 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2019 m. vasario 28 d. – 2018 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
2019 m. kovo 29 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas;
2019 m. balandžio 29 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. 3 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka;
2019 m. rugpjūčio 26 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. pusmečio ataskaita;
2019 m. spalio 29 d. – grynųjų aktyvų vertė ir 2019 m. 9 mėnesių pagrindinių duomenų santrauka.

Bendrovė turi licenciją, suteikiančią teisę verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, yra įgijusi emitentų bei kolektyvinio investavimo subjektų teises ir pareigas numatytas Vertybinių popierių įstatyme ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme.

Bendrovė, pagal patvirtintas Lietuvos banko „Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisykles“ pasirenka nuo 2019 m. nebeskelbti 3, 6 ir 12 mėnesių tarpinių ataskaitų, todėl rengiamos ir viešai skelbiamos bus pusmečio ir metų ataskaitos. Tačiau Bendrovė, laikydamasi nuoseklumo, skelbs 2018 m. 12 mėn. tarpinę informaciją.


Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt