Publicēts: 2018-12-20 08:40:52 CET
Attīstības finanšu institūcija Altum
Finanšu kalendārs

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” finanšu kalendārs par 2019. gadu

Iekšējā informācija, 2018-12-20 08:40 CET --

  1. Neauditēti Koncerna starpposmu saīsinātie finanšu pārskati tiks publiskoti šādos termiņos:
  • finanšu pārskats par 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2018. gada 31. decembrī, laika posmā no 25.02.2019. līdz 28.02.2019.;
  • finanšu pārskats par 3 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 31. martā, laika posmā no 27.05.2019. līdz 31.05.2019.;
  • finanšu pārskats par 6 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 30. jūnijā, laika posmā no 26.08.2019. līdz 30.08.2019.;
  • finanšu pārskats par 9 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 30. septembrī, laika posmā no 25.11.2019. līdz 29.11.2019.
  1. Auditētie konsolidētie gada pārskati par periodu, kas beidzas 2018.gada 31. decembrī, tiks publiskoti šādā termiņā:
  • Gada pārskats laika posmā no 29.03.2019. līdz 10.04.2019.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv