Publicēts: 2018-12-17 13:34:36 CET
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Finanšu kalendārs

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” finanšu pārskatu publikācijas termiņi 2019. gadā.

Latvija, 2018-12-17 13:34 CET -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” finanšu pārskatu publikācijas termiņi 2019. gadā:

2018. gada 12 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats - 18.02.2019÷22.02.2019

2019. gada 3 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats - 20.05.2019÷24.05.2019

2019. gada 6 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats - 19.08.2019÷23.08.2019

2019. gada 9 mēnešu starpperiodu nerevidēts konsolidētais pārskats - 18.11.2019÷22.11.2019

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492