Publicēts: 2018-12-14 14:24:29 CET
AgroCredit Latvia
Pārvaldītāju darījumi

Paziņojums par darījumu saskaņā ar regulu nr. 2016/523

Mārupe, Latvija, 2018-12-14 14:24 CET -- SIA AgroCredit Latvia ir saņēmusi personas, kas veic pārvaldības pienākumus cieši saistītās personas paziņojumus par darījumiem ar obligācijām. Sīkāka informācija pielikumos.

         Ģirts Vinters
         Valdes priekšsēdētājs
         t.+371 29445225
         girts.vinters@agrocredit.lv


Pazinojums 2.pdf
Pazinojums 1.pdf