Paskelbta: 2018-12-13 17:26:34 CET
AUGA group, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Pagrindiniai AUGA group, AB finansuotojai nusprendė pratęsti kredito linijos sutartis metams ir netaikyti Finansinės skolos ir EBITDA santykio rodiklio iki 2019 m. trečio ketvirčio pabaigos

AUGA group, AB (juridinio asmens kodas: 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; toliau – Bendrovė) buvo informuota, kad jos pagrindinių finansuotojų (Luminor bank AB ir Swedbank, AB) vidiniai komitetai pritarė su Bendrove sudarytų kredito ir kredito linijos sutarčių pakeitimams, kuriais be kitų keitimų būtų sutarta iki 2019 m. trečio ketvirčio pabaigos neskaičiuoti Finansinės skolos ir EBITDA santykio rodiklio* ir pratęsti kredito linijos sutartis metams. Papildoma minėtuose sprendimuose keliama sąlyga – 2019 m. investicijoms į ilgalaikį turtą virš 2 mln. eurų bus reikalingas atskiras bankų pritarimas.

Bendrovė šiandien jau sudarė atitinkamą 17,6 mln. kredito linijos sutarties su Luminor bank AB pakeitimą. Kitų sutarčių pakeitimus ketinama sudaryti artimiausiu metu.

* apibrėžimai pateikti vadovybės komentare, kuris pateiktas Bendrovės konsoliduotose tarpinėse finansinėse ataskaitose už 9 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. rugsėjo 30 d.Generalinis direktorius
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340