Paskelbta: 2018-12-13 08:05:00 CET
Telia Lietuva, AB
Kita informacija

„Telia Lietuva“ veiklos rezultatų skelbimo 2019 m. datos

Informuojame, kad 2019 metais Telia Lietuva, AB įmonių grupės veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

  • sausio 25 d. – 2018 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;
  • balandžio 3 d. – auditorių patikrinta 2018 m. metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;
  • balandžio 25 d. – 2019 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;
  • liepos 18 d. – 2019 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;
  • spalio 17 d. – 2019 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.

2019 m. balandžio 26 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

88,15 proc. „Telia Lietuva“ akcijų valdo telekomunikacijų bendrovė „Telia Company AB“ (Švedija).

„Telia Lietuva“ akcijomis prekiaujama „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje (simbolis – TEL1L), o „Telia Company“ akcijos yra įtrauktos į „Nasdaq Stockholm“ ir „Nasdaq Helsinki“ vertybinių popierių biržų sąrašus.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 78 78,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt