Publicēts: 2018-12-12 09:36:31 CET
Moda Kapitāls
Finanšu kalendārs

CORRECTION: AS Moda Kapitāls Finanšu kalendārs

Par AS "Moda Kapitāls" finanšu pārskatu iesniegšanu 2019.gadā

Labojums: labota drukas kļūda otrajā teikumā, mainot 2018. gadu uz 2019. gadu. 

AS "Moda Kapitāls" revidēto 2018.gada finanšu pārskatu publiskos no 2019.gada 29. līdz 30.aprīlim.

AS "Moda Kapitāls" nerevidētais finanšu pārskats par 2019.gada pirmajiem sešiem mēnešiem tiks publiskots no 2019. gada 26.augusta līdz 31.augustam.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda Kapitāls
         Valdes loceklis
         t.+37167344234
         e-pasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv