Avaldatud: 2018-12-10 13:32:03 CET
Admiral Markets
Intressimaksed

Admiral Markets AS-i intressimakse

Admiral Markets AS fikseerib investorite nimekirja võlakirjadelt intressi maksmiseks (väärtpaberi lühinimi ADMB080027A, ISIN kood EE3300111251) 20. detsembri 2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Eeltoodust tulenevalt on võlakirjadega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 19. detsember 2018. Peale antud kuupäeva võlakirju omandanud isikul ei ole õigust intressimaksele 2018. aasta teise poolaasta eest.

Intressimakse suurus ühe väärtpaberi kohta on 4 eurot. Intressimakse teostatakse võlakirjatingimustes sätestatud korras ja tähtaegadel. Poolaasta intressimakse (aastase intressimääraga 8%) makstakse investoritele välja 28. detsembril 2018.

Teostatavalt intressimakselt peab Admiral Markets AS vajadusel kinni 20% tulumaksu summas 0,80 eurot ühe võlakirja kohta. Alates 13.12.2018 ei ole 28.12.2018 teostatavalt intressimakselt tulumaksukohustuse edasilükkamise avaldust võimalik enam teha. Alates 13.12.2018 tehtud avalduste alusel saab lükata intressimakse tuluvaba kohustust edasi tuleviku, sh 28.06.2019 intressimaksetelt. 


Kaia Gil
Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht
kaia.gil@admiralmarkets.com
+372 5341 3764