Paskelbta: 2018-12-10 08:35:26 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Energijos tiekimo UAB atskyrimo ir UAB „Gamybos optimizavimas“ įsteigimo

„Lietuvos energija“, UAB, (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius.
Bendra „Lietuvos energija“, UAB, išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

„Lietuvos energija“ patvirtino Energijos tiekimo UAB atskyrimo sąlygas ir naujos įmonės, kuriai bus perduota elektrinių darbo optimizavimo veikla, įsteigimą. Šiam sprendimui pritarė Bendrovės akcijų valdytoja – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Planuojama, kad nauja grupės įmonė UAB „Gamybos optimizavimas“ veiklą pradės 2019 m. sausio 1 d. „Lietuvos energijai“ priklausys 100 proc. UAB „Gamybos optimizavimas“ akcijų.

Atskyrus veiklas Energijos tiekimas UAB tęs energijos išteklių pardavimą klientams kaip nepriklausomas tiekėjas, o specifinė elektrinių darbo režimų optimizavimo veikla bus perduota naujai įmonei UAB „Gamybos optimizavimas“. UAB „Gamybos optimizavimas“ tarpininkaus elektros energijos gamybos įmonėms parduodant jų gaminamą elektros energiją biržoje „Nord Pool“. Veiklos atskyrimas neturės jokios įtakos Energijos tiekimo UAB klientams, o visi turimi Energijos tiekimo UAB įsipareigojimai bus tęsiami.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos projektų vadovas Artūras Ketlerius, +370 620 76076, arturas.ketlerius@le.lt