Publicēts: 2018-12-07 11:27:23 CET
Baltic Dairy Board
Finanšu kalendārs

Baltic Dairy Board, SIA finanšu kalendārs 2019.gadam

 

SIA "Baltic Dairy Board" informē, ka finanšu pārskatus plānots iesniegt:

  • auditētu gada pārskatu par 2018. gadu (kopā ar zvērināta revidenta atzinumu) no 24.04.2019. līdz 30.04.2019.
  • starpperiodu saīsināto finanšu pārskatu par 2019. gada 6 mēnešiem - 30.08.2019.

         Kaspars Kazāks
         valdes priekšsēdētājs
         + 371 26010072
         kaspars@bdb.lv