Paskelbta: 2018-12-07 08:00:00 CET
AB "Klaipėdos nafta"
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2018 metų lapkričio mėn. preliminarūs veiklos ir pajamų rezultatai

2018 m. lapkričio mėn. KN (AB „Klaipėdos nafta“, toliau – bendrovė) Klaipėdos bei Subačiaus naftos terminaluose perkrovė 561 tūkst. tonų arba 13,2 proc. mažiau naftos produktų nei atitinkamu laikotarpiu prieš metus.

Iš viso per 2018 m. sausio – lapkričio mėn. į bendrovės talpyklas perkrauta 6.095 tūkst. tonų naftos produktų, tai yra 3,9 proc. mažiau nei atitinkamu 2017 m. periodu, kai perkrauta 6.342 tūkst. tonų. Bendrą vienuolikos mėnesių krovos mažėjimą daugiausia lėmė mažesni šviesiųjų naftos produktų srautai iš „Orlen Lietuva“ perdirbimo gamyklos.

Bendrovės naftos terminalų 2018 m. lapkričio mėn. preliminarios pardavimo pajamos buvo 2,9 mln. Naftos terminalų 2018 m. vienuolikos mėnesių preliminarios pardavimo pajamos buvo 32,7 mln. eurų (2017 m. atitinkamo periodo pardavimo pajamos siekė 33,7 mln. eurų).

2018 m. lapkričio mėn. KN  suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalai išdujino ir perkrovė 841 tūkst. MWh gamtinių dujų, kai tuo metu 2017 m. lapkričio mėn. buvo išdujinta ir perkrauta 527 tūkst. MWh. Per 2018 m. pirmuosius vienuolika mėn. iš viso išdujinta ir perkrauta 8.652 tūkst. MWh dujų (2017 m. atitinkamu periodu – 12.187 tūkst. MWh).

Preliminarios SGD terminalo 2018 m. lapkričio mėn. pardavimo pajamos siekia 5,3 mln. eurų (2017 m. lapkričio mėn. – 5,5 mln. eurų arba 3,6 proc. mažiau pajamų), kurias sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus) ir kintama dalis už išdujintą dujų kiekį bei SGD perkrovos pajamos. 2018 m. pirmųjų vienuolikos mėn. SGD terminalų preliminarios pajamos siekia 59,2 mln. eurų, kurios yra 5,6 proc. mažesnės, lyginant su 2017 m. atitinkamu periodu (62,7 mln. eurų).

Iš viso bendrovės preliminarios 2018 m. pirmųjų vienuolikos mėn. pardavimo pajamos yra 91,9 mln. eurų arba 4,7 proc. mažesnės nei 2017 m. atitinkamu laikotarpiu (96,4 mln. eurų).

Naftos produktų krova ir SGD dujinimas ir perkrova:

  Lapkritis Sausis - lapkritis
  2018 m. 2017 m. Pokytis, % 2018 m. 2017 m. Pokytis, %
Naftos produktų krova, tūkst. t 561 646 -13,2% 6.095 6.342 -3,9%
SGD išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh 841 527 59,6% 8.652 12.187 -29,0%

Naftos produktų krova bei SGD dujinimas ir perkrova 2018 m.:

  Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis
Naftos produktų krova, tūkst. t 776 664 599 403 637 516 514 487 434 504 561
SGD išdujinimas ir perkrova, tūkst. MWh 263 328 509 1.150 1.450 819 838 644 1.101 709 841

Bendrovės preliminarios pajamos, mln. EUR:                                         

  Lapkritis Sausis - lapkritis
  2018 m. 2017 m. Pokytis, % 2018 m. 2017 m. Pokytis, %
Naftos terminalų veikla 2,9 3,5 -17,1% 32,7 33,7 -3,0%
SGD terminalų veikla 5,3 5,5 -3,6% 59,2 62,7 -5,6%
Viso: 8,2 9,0 -8,9% 91,9 96,4 -4,7%

Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594