Avaldatud: 2018-12-06 17:00:00 CET
Ekspress Grupp
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

ASi Ekspress Grupp oluliste tütarettevõtjate juhtorganite liikmed


ASi Ekspress Grupp olulised tütarettevõtjad Eestis on AS Ekspress Meedia, AS Printall ja OÜ Ekspress Finance ning Leedus UAB Delfi ja Lätis SIA Delfi Holding.

ASi Ekspress Meedia juhatuse liikmed on Argo Virkebau, Erle Laak-Sepp, Karin Vene, Tarvo Ulejev ja Urmo Soonvald. 2018. aastal valiti juhatuse liikmeks Karin Vene (alates 01.08.2018, CV lisatud) ja juhatusest kutsuti tagasi Andre Veskimeister (alates 01.03.2018). ASi Ekspress Meedia nõukokku kuuluvad Hans Luik, Mari-Liis Rüütsalu, Signe Kukin (alates 01.08.2018, CV lisatud) ja Kaspar Hanni (alates 01.02.2018). Nõukogust kutsuti tagasi Gunnar Kobin (alates 01.02.2018) ja Pirje Raidma (alates 01.08.2018).

ASi Printall juhatuse liikmed on Andrus Takkin, Evali Mülts ja Tõnis Peebo, juhatuses 2018. aastal muudatusi ei toimunud. ASi Printall nõukokku kuuluvad Hans Luik, Mari-Liis Rüütsalu, Ahto Pärl (alates 15.11.2018), Signe Kukin (alates 02.08.2018) ja Kaspar Hanni (alates 02.02.2018). Nõukogust kutsuti tagasi Gunnar Kobin (alates 02.02.2018), Pirje Raidma (alates 01.08.2018) ja Andre Veskimeister (alates 15.11.2018).

OÜ Ekspress Finance juhatusse valiti 24.09.2018. aastal Signe Kukin, Pirje Raidma kutsuti juhatusest tagasi 27.09.2018.

UAB Delfi juhatuse liige on Vytautas Benokraitis. UAB Delfi nõukokku kuuluvad Mari-Liis Rüütsalu (alates 12.06.2018), Kaspar Hanni (alates 12.06.2018) ja Signe Kukin (alates 22.11.2018). Hans Luik (alates 12.06.2018), Gunnar Kobin (alates 12.06.2018) ja Andre Veskimeister (alates 22.11.2018) kutsuti nõukogust tagasi.

SIA Delfi Holding juhatusse valiti Signe Kukin (alates 13.09.2018) ja Mari-Liis Rüütsalu (alates 16.11.2018). Pirje Raidma (alates 13.09.2018) ja Andre Veskimeister (alates 16.11.2018) kutsuti juhatusest tagasi.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
Juhatuse esimees
+372 669 8381 
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Balti riikide juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ja kirjastamist suurimate internetiportaalide kaudu Eestis, Lätis ja Leedus. Kontsern tegeleb ka ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamisega, digitaalse välireklaamiga ja seotud teenustega. 2017. aasta lõpus töötas kontsernis enam kui 1 600 inimest ja 2017. aastal oli müügitulu 64 miljonit eurot.

Manused


Karin Vene cv_est.pdf
Signe Kukin CV_est.pdf