Paskelbta: 2018-12-04 15:31:12 CET
AUGA group, AB
Kita informacija

Pranešimas apie 2018 m. 9 mėnesių neaudituotų veiklos rezultatų pristatymą internetiniame seminare

2018 m. gruodžio 3 d. AUGA group, AB surengė internetinį seminarą, kuriame bendrovės 2018 metų trijų ketvirčių neaudituotus finansinius rezultatus komentavo bedrovės generalinis direktorius Linas Bulzgys ir Finansų direktorius Martynas Repečka.

Seminaro įrašą galite rasti čia: https://bit.ly/2zJE8S6

Prezentacija, demonstruota seminaro metu, pridedama prie šio pranešimo.
Linas Buzgys

Generalinis direktorius

+370 5 233 5340

Priedas


Finansinių rezultatų prezentacija.pdf