Paskelbta: 2018-12-04 15:45:36 CET
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

AB Šiaulių banko obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

2018 m. gruodžio 4 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2018 m. gruodžio 6 d. įtraukti AB Šiaulių banko obligacijas į Skolos vertybinių popierių sąrašą bendrovės prašymu.

Papildoma informacija apie obligacijų emisiją:  

 

Bendrovės pavadinimas AB Šiaulių bankas
Bendrovės trumpinys SAB
ISIN kodas LT0000432015
Emisijos galiojimo pradžia 2017-12-21
Išpirkimo diena 2020-12-21
Bendra nominali emisijos vertė 20 000 000 EUR
Obligacijų skaičius 200 000   
Pavedimų knygos trumpinys SABB006020A
Prekybos sąrašas Skolos vertybinių popierių sąrašas

   

Obligacijų emisija išleista AB Šiaulių banko 200 000 obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė 100 Eur, ISIN LT0000432015, įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąraše prospekto pagrindu.

AB Šiaulių banko prospektą ir kitus susijusius dokumentus galima rasti AB Šiaulių banko pranešime bei šio pranešimo prieduose.

  

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Prospectus_2018.pdf
Prosp_patvirtinimo_pazyma_LB.pdf
Obligacijų emisijos sąlygos_2017-12.pdf
Prospekto santraukos vertimas_2018.pdf