Publicēts: 2018-12-03 13:38:35 CET
PATA Saldus
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "PATA Saldus" 2018. gada 03. decembra ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Akciju sabiedrība “PATA Saldus” (Reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas 86C, Saldus, LV-3801) paziņo, ka ārkārtas akcionāru sapulce 2018. gada 03. decembrī ir notikusi.
Balsstiesīgo akciju skaits - 387 136 akcijas.
Sapulcē piedalījās 3 akcionāri, kuri pārstāv 367 438 balsstiesīgās akcijas, kas ir 94.91 % no balsstiesīgā kapitāla.      

Pieņemtos lēmumus Skatīt pielikumā.

 

Kontaktinformācija:

Valdes priekšsēdētājs Andris Krastiņš

Tālrunis: +37163807072

E-pasts: info@patasaldus.lv

 


PATA_Saldus_sapulces_statutu_groz_2018okt_LV_GG.pdf
Pieņemtie lēmumi 2018 LV.pdf
PATA_SALDUS_Statūti 2018_G.pdf