Avaldatud: 2018-12-03 08:40:00 CET
Tallink Grupp
Muudatused emitendi oma aktsiate osakaalus

Oma aktsiate võõrandamine

AS Tallink Grupp („Tallink“ või „Selts“) võõrandas täna 259 800 Soome väärtpaberi hoidmistunnistust („FDR-id”) Nordea Bank Abp-le hinnaga 1,1143 eurot FDR-i kohta, mis vastab Tallinki aktsia kauplemismahu kaalutud keskmise hinnale Nasdaq Tallina börsil 30. novembril 2018.

Nagu on varasemalt teavitatud sõlmis Selts 31. oktoobril 2018 turutegemise lepingu Nordea Bank Abp, mis tegutseb Nordea Taani filiaali kaudu („Turutegija“), seoses teatud turutegemise tegevustega, mida Turutegija pakub seoses FDR-idega. Täiendav informatsioon likviidsuse tagamise kokkuleppe kohta on avalikustatud 19. novembri 2018 börsiteates,

Käesoleva teate avaldamise seisuga ei oma AS Tallink Grupp ühtegi aktsiat ja omab 30 750 FDR-i.


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor        

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7
10111 Tallinn
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee