Publicēts: 2018-11-30 15:34:22 CET
PATA Saldus
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "PATA Saldus " neauditēts 2018. gada 9 mēnešu finanšu pārskats

AS „PATA Saldus” 2018.gada 9 mēnešu peļņa no saimnieciskās darbības ir 4 448 515 EUR pie neto apgrozījuma 52 536 467 EUR, kas sastāda peļņu uz vienu emitēto akciju 10.74 EUR

 

Finanšu pārskatu par 2018. gada 9 mēnešiem skatīt pielikumā.

         Kontaktinformācija:
         
         Valdes priekšsēdētājs Andris Krastiņš
         
         Tālrunis: +37163807072
         
         E-pasts: info@patasaldus.lv


PATA Saldus_gadaparskats_2018_9mēn..pdf
(LV) AS Pata Saldus 2018_9mēn.konsol.pārskats.pdf