Paskelbta: 2018-11-30 15:01:00 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2018 metų devynių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB Vilkyškių pieninė pardavimų pajamos per 2018 m. pirmus devynis mėnesius buvo 76,2 mln. EUR, arba 12,5 proc. mažesnės negu per tą patį laikotarpį 2017 metais. (2017 m. devynių mėnesių pardavimų pajamos siekė 87,1 mln. EUR).

Per 2018 m. pirmus devynis mėnesius bendrovė uždirbo 0,5 mln. EUR grynojo pelno (2017 m. devynių mėnesių pelnas siekė  6,3 mln. EUR)

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedas


2018m. 9 mėn. veiklos rezultatai.pdf