Paskelbta: 2018-11-30 10:29:59 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino atnaujintas gamtinių dujų skirstymo kainas 2019 metams

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. lapkričio 30 d. patvirtino Bendrovės valdybos 2018 m. lapkričio 29 d. nustatytas atnaujintas gamtinių dujų skirstymo kainas, kurios įsigalios nuo 2019 m. sausio 1 d.

Įvertinus susidariusią situaciją dėl galimo galutinės gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams augimo, priimtas sprendimas atnaujinti gamtinių dujų skirstymo kainas, sumažinant Bendrovės gamtinių dujų skirstymo paslaugos pajamų lygį 3,2 mln. EUR korekcija. Ši korekcija atitinkamai sumažins Bendrovės sukauptą, bet dar nerealizuotą leistiną investicijų grąžą viršijančią sumą už 2014-2016 m. laikotarpį, kuri susidarė dėl efektyvesnės Bendrovės veiklos, atitinkamai mažesnių veiklos sąnaudų nei buvo numatyta reguliuojamose paslaugų kainose.

Pažymėtina, kad ilguoju laikotarpiu šis sprendimas nedarys įtakos Bendrovės pajamoms ir pelnui, priimant sprendimą taip pat buvo atsižvelgta į pinigų kainą laike.

Atnaujintos gamtinių dujų skirstymo kainos, lyginant su galiojančiomis kainomis nuo 2018 m. sausio 1 d., mažėja intervale nuo – 1,0% iki 17,1%. Vidutinė gamtinių dujų skirstymo kaina mažėja 11,2 proc. iki 4,90 EUR/MWh.

Gamtinių dujų skirstymo kaina yra viena iš galutinės dujų kainos sudedamųjų dalių.

Naujos gamtinių dujų skirstymo kainos bus skelbiamos Bendrovės tinklalapyje www.eso.lt.

ESO atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 61751616