Avaldatud: 2018-11-26 13:53:40 CET
Tallinna Sadam
Finantskalender

ASi Tallinna Sadam 2019. aasta finantskalender

2019. aastal plaanib AS Tallinna Sadam avalikustada ettevõtte tulemused ja korraldada üldkoosoleku järgnevatel aegadel:

Nädal 2 2018. a 12-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud
27.02.2019 2018. a auditeerimata 12-kuu vahearuanne
02.04.2019 2018. a auditeeritud majandusaasta aruanne
Nädal 15 3-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud
02.05.2019 Aktsionäride üldkoosolek
15.05.2019 Auditeerimata 3-kuu vahearuanne
Nädal 28 6-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud
14.08.2019 Auditeerimata 6-kuu vahearuanne
Nädal 41 9-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud
15.11.2019 Auditeerimata 9-kuu vahearuanne


Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee