Avaldatud: 2018-11-23 09:41:24 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

UPP Olaines OÜ allutatud võlakirjade noteerimisest Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2018-11-23 09:41 CET --  

Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas täna, 23. novembril 2018. a. rahuldada UPP Olaines OÜ taotlus ja noteerida tema poolt emiteeritud 6 215 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot (UPP Olaines allutatud võlakiri 10.11.2022, ISIN kood: EE3300111350) Börsil, Võlakirjade nimekirjas.

UPP Olaines OÜ võlakirjade esimeseks noteerimis-/kauplemispäevaks on 29. november 2018. a. või ettenägematutel asjaoludel sellele lähedane järgnev kuupäev.

Täiendav info:

Emitendi nimi UPP Olaines OÜ
Emitendi lühinimi UPPO
ISIN kood EE3300111350
Lunastamiskuupäev 10.11.2022
Väärtpaberite nimiväärtus 1000 EUR
Väärtpaberite arv 6 215
Kogunimiväärtus 6 215 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi UPPO070022A

 

UPP Olaines OÜ prospekt, prospekti lisa ning prospekti eestikeelne kokkuvõte on teatele lisatud.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


UPP Olaines noteerimisprospekti kokkuvõte_EE.pdf
UPP Olaines Prospectus_Supplement.pdf
UPP Olaines Prospectus.pdf