Avaldatud: 2018-11-22 15:30:00 CET
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp: ringkonnakohus jättis OÜ Grupivara apellatsioonkaebuse rahuldamata

Tallinna Ringkonnakohus jättis oma 22.11.2018 otsusega rahuldamata OÜ Grupivara apellatsioonkaebuse ja muutmata Harju Maakohtu 12.04.2018 otsuse. ASi Ekspress Grupp menetluskulud 1923 eurot jättis kohus OÜ Grupivara kanda.

OÜ Grupivara võib ringkonnakohtu otsuse 30 päeva jooksul kassatsiooni korras edasi kaevata, esitades kaebuse Riigikohtule.


Mari-Liis Rüütsalu
Juhatuse esimees
+372 669 8381
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mis omab Eesti, Läti ja Leedu tuntumaid online-meedia portaale, kirjastab Eesti loetumaid ajalehti ja ajakirju ning korraldab nende levi ja kojukande, samuti pakub trükiteenust lisaks enda väljaannetele ka teistele Eesti ja välisturgude klientidele. 2017. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd rohkem kui 1600 inimesele ning kontserni 2017. aasta müügitulu oli 64 miljonit eurot.