Avaldatud: 2018-11-22 12:30:00 CET
Pro Kapital Grupp
Kvartaliaruanne

2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte juhi ülevaade

Mul on hea meel tõdeda, et meie lipulaev, kaubandus- ja meelelahutuskeskus T1 Mall of Tallinn, avas oma uksed novembrikuu alguses. Soovin ennekõike tänada meie meeskonda, kes on saanud hakkama silmapaistva tööga. Heites pilgu tagasi möödunud üheksale kuule, tuleb möönda, et seda perioodi iseloomustab erakordselt intensiivne töö suurima arendusprojektiga. Soovin siiski rõhutada, et kaubanduskeskuse arendusprojekt ei ole lõppenud.  Soovin siiski rõhutada, et kaubanduskeskuse arendusprojekt ei ole lõppenud. Vastupidi, jätkame edasi liikumist, et ületada inimeste ootuseid. T1 Mall of Tallinn jätkab kasvamist ja täidab oma järgmised suured eesmärgid samm-sammult, kindlustades meile suurema avaliku tähelepanu saabuval pühade hooajal neljandas kvartalis. Me oleme teadlikult hoidnud teatud rendipindasid vakantsetena atraktiivsete jaekaubandusettevõtete jaoks, et jätkata läbirääkimistega tulevastel perioodidel.

Paralleelselt T1 Mall of Tallinn arendamisega oleme jätkanud tööd käimasolevate elamuarendusprojektidega Tallinnas, Vilniuses ja Riias. Pro Kapital ei arenda lihtsalt hooneid vaid loob terviklikke elukeskkondasid, mis toovad uue hingamise nendesse unikaalsetesse piirkondadesse. Tulenevalt meie konservatiivset strateegiast, ehitatakse kõik arendusprojektid etappidena. See annab meile võimaluse määrata tempo vastavalt turutrendidele.

Tallinnas asuv Kristiine City on üks suuremaid arendatavaid elamukvartaleid Baltikumis. Lõpetasime Marsi 6 hoone renoveerimise erilahendustega loft-korteriteks käesoleva aasta kevadel. Unikaalselt disainitud korterid on osutunud äärmiselt populaarseks ja tänaseks on kõik loftid müüdud. Praeguseks on valminud 5 Kristina Majade kümnest eluhoonest ja ülejäänud on ehitusjärgus. Marsi 6 ja Kristina Majade müügiaktiivsus on suurepärane näide kõrgest huvist uue loodava elamupiirkonna vastu.

Järgmine märkimisväärne arendusprojekt, millega plaanime lähiajal Tallinnas alustada on Kalaranna Kvartal, mis asub Tallinna südames merepiiril. Selle eksklusiivse projektiga arendatakse Tallinnas välja enam kui 6 hektarit maad. Projekti vastu tuntakse väga suurt huvi nii kohalikul kui ka Soome turul. Sellest tulenevalt alustasime projekti broneerimistega käesoleva aasta suvel. Ettevõte plaanib alustada ehitustöödega 2019. aasta jooksul.

Riias, Kliversalas, arendame unikaalset elamukvartalit, mis on üks väheseid elamupiirkondi otse jõe ääres, hunnitute vaadetega üle Daugava jõe Riia vanalinnale. Sarnaselt teistele projektidele, valmib ka Kliversala kvartal etappidena. Sel kevadel lõppesid esimese etapi ehitustööd ja valmis esinduslik River Breeze Residence. Praegu tegeleme luksuskorterite müügiga valminud elamuhoones. Pro Kapital jätkab järgmiste Kliversala arendusetappidega. Samaaegselt jätkuvad tööd ka teiste arendusprojektiga Riias - Tallinase elamuehitusprojekti ning Zvaigznese kvartali bürookompleksi projekteerimistööd.

Pro Kapitali arendatav suuremahuline ja prestiižne uus elukvartal asub UNESCO pärandi, Vilniuse vanalinna, kõige rahulikumas loodusest ümbritsetud piirkonnas. Šaltinių Namai arenduse esimene etapp on peaaegu müüdud.  Teise etapi ehitustööd käivad ja eelmüügid jätkuvad. Neli elamuhoonet peaksid valmima 2019. aasta keskel. Ettevõte on huvitatud uute atraktiivsete arenduste omandamisest piirkonnas, et alustada peale Šaltinių Namai projekti valmimist uute projektidega.

Suurepärased 9 kuu tulemused

Ettevõte tulemused on paranenud käesoleva aasta üheksa kuu jooksul, mis tuleneb valminud arendusprojektide väga aktiivsest müügitegevusest. Aruandeperioodi lõpu seisuga ulatus Ettevõtte käive 21 miljoni euroni, mis märgib 170% kasvu ja täiendavat 13 miljonit eurot müügitulu võrrelduna 2017. aasta sama perioodiga. Selle aasta üheksa kuu puhaskasum on 2 miljonit eurot võrreldes 2 miljonit euro puhaskahjumiga samal perioodil 2017. aastal.

Koguvõlgnevus finantsinstitutsioonidele 30. september 2018 seisuga oli 60,3 miljonit eurot. Laenud vähemusosanikelt moodustasid 0,3 miljonit eurot. Ettevõttel oli lunastamata 10,2 miljoni euro väärtuses vahetusvõlakirju ja 29,1 miljoni euro väärtuses mittekonverteeritavaid võlakirju.

Mul on hea meel tõdeda, et Pro Kapitali meeskond on väga stabiilne. See annab mulle julgust väita, et ettevõttesisene kompetents tagab arendusprojektide kvaliteedi, mis tuleneb viimse detailini läbimõeldud tegevuste. Töötajaid oli 30. september 2018 seisuga 89, kellest 44 töötavad hotellis ja kinnisvarahaldusettevõtetes.

Paolo Michelozzi
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Kogukäive oli 21,0 miljonit eurot, kasvades võrdlusperioodi suhtes 170% võrra (2017 9 kuud: 7,8 miljonit eurot jätkuvates tegevusvaldkondades ja 9,8 miljonit eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Kolmanda kvartali kogukäive oli 6,0 miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 1,8 miljoni euro kogukäibega jätkuvatest tegevusvaldkondadest (2,3 miljonit eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Ettevõtte käive sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle.
2018. aasta tulemusi on positiivselt mõjutanud Kristina Majade arenduse neljanda ja viienda elumaja valmimine ning Marsi 6 renoveerimine Tallinnas, samuti River Breeze Residence elumaja valmimine Riias, kus eelmüügid vormistati notariaalselt kinnitatud müügitehinguteks.
Brutokasumi moodustas 6,9 miljonit eurot, mis kasvas võrdlusperioodi suhtes 172% võrra (2017 9 kuud: 2,5 miljonit eurot jätkuvates tegevusvaldkondades ja 3,3 miljonit eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Kolmanda kvartali brutokasum oli 1,9 miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 0,7 miljoni euro brutokasumiga jätkuvatest tegevusvaldkondadest (1,0 miljonit eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega).
Ärikasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 5,5 miljoni euro võrra (739%) ning moodustas kasumi 4,8 miljonit eurot (2017 9 kuud: 0,8 miljonit eurot ärikahjumit jätkuvates tegevusvaldkondades ja 0,2 miljonit eurot ärikahjumit koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Kolmanda kvartali ärikasum oli 0,4 miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 0,1 miljoni euro brutokasumiga jätkuvatest tegevusvaldkondadest (0,3 miljonit eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Ärikasumi kasv sisaldab Kalaranna projekti tulu õiglase väärtuse muutusest. Projekti ümberhindlus teostati seoses kinnistu ümberklassifitseerimisega kinnisvara investeeringutest varudesse. Väärtuse kasv võrrelduna möödunud majandusaasta lõpus läbi viidud hindamisega tulenes projekti ehitusmahu muutusest. Ümberhindluse mõju oli 1,9 miljonit eurot (aruandes lisa 7).
Puhaskasum kasvas võrdlusperioodi suhtes 4,2 miljoni euro võrra (218%), moodustades kasumi 2,3 miljonit eurot (2017 9 kuud: 1,9 miljonit eurot kahjumit jätkuvates tegevusvaldkondades ja 1,4 miljonit eurot kahjumit koos lõpetatud tegevusvaldkondadega). Kolmanda kvartali puhaskahjum oli 0,5  miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi puhaskasumiga 0,7 miljonit eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest (puhaskasum 0,9 miljonit eurot koos lõpetatud tegevusvaldkondadega).
Rahavood põhitegevusest moodustasid 3,4 miljonit eurot (2017 9 kuud: -3,1 miljonit eurot). Kolmanda kvartali rahavood äritegevuse rahavoogudest oli -0,6 miljonit eurot võrrelduna 2017.a sama perioodi 1,0 miljoni euro äritegevuse rahavoogudega.
Aktsia puhasväärtus oli 30. septembril 2018 1.50 eurot (30. septembril 2017: 1.44 eurot).

 Jätkuvad tegevusvaldkonnadJätkuvad ja lõpetatud tegevusvaldkonnad
 2018
9 kuud
2017
9 kuud
2018
3. kv
2017
3. kv
2018
9 kuud
2017
9 kuud
2018
3. kv
2017
3. kv
         
Käive (tuhat EUR)21 0437 7965 9781 77321 0439 8175 9782 251
Brutokasum (tuhat EUR)6 8922 5311 8597306 8923 3091 859962
Brutokasum, %33%32%31%41%33%34%31%43%
Ärikasum/ -kahjum,
(tuhat EUR)
4 779-7483501074 779-222350302
Ärikasum/ -kahjum, %23%-10%6%6%23%-2%6%13%
Puhaskasum/ -kahjum
(tuhat EUR)
2 279-1 931-5436852 279-1 441-543870
Puhaskasum/ -kahjum, %11%-25%-9%39%11%-15%-9%39%
         
Kasum/ -kahjum aktsia kohta (euro)0,04-0,04-0,010,010,04-0,03-0,010,02


 30.09.201830.09.201731.12.2017
    
Varad kokku (tuhat eurot)208 798158 854175 158
Kohustused kokku (tuhat eurot) 123 83780 57092 476
Omakapital kokku (tuhat eurot)84 96178 28482 682
Võla / omakapitali suhe 1,461,031,12
    
Varade tootlus, % 1,2%-1,0%-0,3%
Omakapitali tootlus, % 2,7%-1,8%-0,6%
Aktsia puhasväärtus, eurot 1,501,441,46KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne


tuhandetes eurodes30.09.201830.09.201731.12.2017
VARAD   
Käibevara   
   Raha ja raha ekvivalendid7 079
8 793
10 317
   Lühiajalised nõuded4 0554 054
4 888
   Varud56 661
33 803
38 024
Käibevara kokku67 795
40 650
53 229
Põhivara   
   Pikaajalised nõuded3539
37
   Materiaalne põhivara7 1277 260
7 435
   Kinnisvarainvesteeringud133 530
104 608
114 140
   Immateriaalne põhivara311297317
Põhivara kokku141 003
112 204
121 929
VARAD KOKKU208 798
158  854175 158
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
   Lühiajalised võlakohustused8 184
5 524
6 738
   Ostjate ettemaksed5 171
6 352
7 224
   Lühiajalised võlad tarnijatele11 662
7 602
10 091
   Maksukohustused181
254
132
   Lühiajalised eraldised642
155
170
Lühiajalised kohustused kokku25 84019 88724 355
Pikaajalised kohustused   
   Pikaajalised võlakohustused91 177
55 172
62 527
   Muud pikaajalised kohustused4 688
2 7863 437
   Edasilükkunud tulumaksukohustus2 0032 635
2 058
   Pikaajalised eraldised12990
99
Pikaajalised kohustused kokku97 997
60 683
68 121
KOHUSTUSED KOKKU123 837
80 57092 476
    
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital   
Aktsiakapital nimiväärtuses11 33810 85411 338
Ülekurss5 6611 8165 661
Kohustuslik reservkapital1 0821 0821 082
Ümberhindluse reserv3 2623 2593 256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum59 94461 220
60 369
Aruandeperioodi puhaskahjum2 320
1 374
-419
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku83 60776 85781 287
Mittekontrolliv osalus1 3541 4271 395
OMAKAPITAL KOKKU84 96178 28482 682
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU208 798
158 854
175 158


Konsolideeritud koondkasumi vahearuannetuhandetes eurodes2018 9K Korr.
2017 9K
2018 3.kvKorr.
2017 3.kv
2017 12K
      
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD     
Äritulud     
Müügitulu21043
7796
5978177312077
Müüdud toodete ja teenuste kulu-14151-5265-4119-1043-7516
Brutokasum6 892
2 5311 8597304 561
      
Turustuskulud-706-636
-247-182-822
Üldhalduskulud-4037
-3757
-1714-1307-5256
Muud äritulud26791569
46912964114
Muud ärikulud-49-455
-17-430-800
Ärikasum/ -kahjum4 779-748
3501071 797
      
Finantstulud31399
114406
Finantskulud-2548-2581
-887-882-3352
Kahjum enne tulumaksu2 234
-1 930
-536665-1 549
Tulumaks45-1
-720596
Jätkuvate tegevuste puhaskahjum2 279-1 931
-543685-953
      
Kasum/ kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest04900185435
Perioodi puhaskahjum2 279-1 441-543870-518
      
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa2 320
-1 374
-550891-419
  Mittekontrolliv osalus-41-67
7-21-99
      
Tulumaksujärgne muu koondkasum     
Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita
kasumiaruandes
     
Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus0000-4
Aruandeperioodi koondkasum kokku2 279-1 441-543870-522
  Emaettevõtte omanikele kuuluv osa2 320-1 374-550891-423
  Mittekontrolliv osalus-41
-677-21-99
      
Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro)0,04-0,04-0,010.01-0,02
Perioodi kasum/kahjum aktsia kohta (euro)0,04-0,03-0,010,02-0,01


Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes2018
9K

2017
9K
2018
3.kv
2017
3.kv
2017
12 kuud
      
Põhitegevuse rahavood     
Aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum2 279-1 441
-543870-518
Korrigeerimised:     
  Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum158475
54124-455
  Kasum põhivara müügist-4-1274
0-1 247-3 045
  Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist-4180-41800
  Põhivara väärtuse muutus0000-26
  Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus-1 910
000-530
  Kasum tütarettevõtete osade müügist0-1 452
0-1 452346
  Finantstulud ja –kulud2 545
2 645
8859013 460
  Muud mitterahalised muutused (netosumma)16 82713 401
2 79014212 410
Muutused käibevahendites:     
  Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes842
425
-894685-408
  Varudes-18 637-19 659
-2 001-4 279-23 880
  Kohustustes ja ettemaksetes1 246
4 189-2273 1926 556
  Eraldistes502
-124
61251-101
Põhitegevuse rahavood kokku3 430-3 1482581 013-5 281
      
Rahavood investeerimistegevusest     
Materiaalse põhivara soetamine-166-154-76-13-281
Immateriaalse põhivara soetamine-7-30
-7-6-52
Laekumised põhivara müügist3366 651
06 6516 651
Kinnisvarainvesteeringute soetamine-31 084-17 348
.-8 898-8 291-24 772
Neto rahavood tütarettevõtete müügist06 23506 2356 249
Saadud intressid34
116
Rahavood investeerimistegevusest kokku-30 918-4 642-8 9804 577-12 199
      
Rahavood finantseerimistegevusest     
Aktsiakapitali suurendamine00004 328
Dividendimakse8500000
Vähemusosalusega seotud netomuutus 0-480
00-480
Laekumised võlakirjade eest01 446
02821 446
Võlakirjade lunastamine-643
-773
-643-234-773
Saadud laenud33 474
19 276
10 9608 24228 260
Tagastatud laenud-5 509
-6 139
-754-5 815-7 048
Makstud intressid-2 222-2 129
-473-427-3 318
Rahavood finantseerimistegevusest kokku24 250
11 201
9 0902 04822 415
      
Raha ja raha ekvivalentide muutus-3 2383 411
3685 6124 935
      
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 3175 3826 7113 1815 382
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus7 079
8 793
7 0798 79310 317


Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee

Manus


PKG Q3 2018 EST.pdf