Avaldatud: 2018-11-22 09:51:25 CET
Ekspress Grupp
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

ASi Ekspress Grupp erakorralise üldkoosoleku otsused

22.11.2018 toimus Tallinnas Parda 6 ASi Ekspress Grupp aktsionäride erakorraline üldkoosolek.

29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 18 856 092 häält, mis moodustab 63,32% hääleõiguslikest häältest.

ASi Ekspress Grupp aktsionäride erakorraline üldkoosolek otsustas

1. Nõukogu liikme tagasikutsumine

Kutsuda alates 22.11.2018 tagasi nõukogu liige Andre Veskimeister 18 856 092 poolthäälega.

2. Nõukogu liikme valimine

Valida uueks nõukogu liikmeks volituste algusega alates 22.11.2018 Ahto Pärl 18 856 092 poolthäälega.


Mari-Liis Rüütsalu
Juhatuse esimees
+372 669 8381
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades ja kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest.