Paskelbta: 2018-11-20 15:05:00 CET
"Lietuvos energijos gamyba". AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės pirmojo agregato eksploatacijos sustabdymo

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, Lietuvos Respublika. Bendras Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 648 002 629; ISIN kodas – LT0000128571.

Bendrovės valdyba 2018 m. lapkričio 12 d. priėmė sprendimą sustabdyti Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (toliau – KHAE) pirmojo agregato eksploataciją nuo 2019 m. sausio 1 d. 2018 m. lapkričio 20 d. Bendrovės stebėtojų taryba priėmė sprendimą neprieštarauti KHAE pirmojo agregato eksploatacijos sustabdymui.

Sprendimas sustabdyti KHAE pirmojo agregato eksploataciją priimtas atsižvelgiant į  KHAE agregatų planuojamų teikti reguliuojamų paslaugų apimtis 2019 metais (antrinio avarinio galios rezervo 2019 m. numatoma užsakyti vidutiniškai 400 MW per valandą, šią paslaugą teiks du KHAE agregatai), elektros gamybos ir sisteminių paslaugų rinkos situaciją, galimybes teikti sistemines paslaugas kaimyninėms valstybėms, reguliacinės aplinkos pokyčius, taip pat įvertinus išlaidų, skirtų sisteminių paslaugų neteikiančių agregatų priežiūrai ir remontui, ekonominį pagrįstumą.

Priminsime, kad 2018 m. spalio 26 d. posėdyje Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) priėmė nutarimą „Dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo“, kuriuo paskelbtoje tvarkoje, lyginant su iki šiol galiojančia tvarka, neliko nuostatos, pagal kurią už KHAE užkrovimui perduotą elektros energijos kiekį nebuvo mokama perdavimo paslaugos ir sisteminių paslaugų kaina. KHAE užkrovimui vartojamą elektros energiją 2019 m. apmokestinus perdavimo paslaugos ir sisteminių paslaugų mokesčiais, KHAE gamyba ir, atitinkamai, užkrovimui suvartojami elektros energijos kiekiai reikšmingai sumažės.


Valentas Neviera, Komunikacijos skyriaus vadovas, tel. 8670 25997,el. paštas valentas.neviera@le.lt