Paskelbta: 2018-11-19 16:13:04 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ sprendimo skųsti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priimtą nutarimą

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

2018 m. lapkričio 19 d. „Lietuvos energijos“ dukterinė įmonė AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO) nusprendė kreiptis Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl 2018 m. spalio 17 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) priimto nutarimo Nr.O3E-334 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2019 metams perskaičiavimo“, kuriuo Komisija nustatė ESO elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2019 metams.

Nustatydama kainų viršutines ribas, Komisija sumažino leistiną investicijų grąžos dydį, kurį apskaičiavo taikydama ne Komisijos patvirtintu LRAIC (Ilgojo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (angl. long run average incremental costs) apskaitos modeliu nustatytos turto vertės bazę, o istorinės turto vertės bazę. ESO nuomone, atliktos investicijų grąžos korekcijos neatitinka galiojančio valstybės reguliuojamų kainų nustatymo reglamentavimo.

Komisijos sprendimas dėl viršutinių ribų 2019 metams nustatymo (nesant vienareikšmio aiškumo, dėl taikomo reguliavimo principų nuoseklumo) ir norminių dokumentų praktinio taikymo gali daryti reikšmingą neigiamą įtaką ESO turto vertei ir atitinkamai „Lietuvos energijos“ investicijų į ESO vertei. Galima įtaka bus aiški, kai nepriklausomas turto vertintojas baigs ESO turto vertinimą.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt