Paskelbta: 2018-11-19 16:09:30 CET
AB „Energijos skirstymo operatorius“
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl sprendimo skųsti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priimtą nutarimą dėl 2019 m. elektros energijos skirstymo kainų viršutinių ribų nustatymo

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė arba ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2018 m. spalio 17 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) priėmė nutarimą Nr.O3E-334 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2019 metams perskaičiavimo“ (toliau – Nutarimas), kuriuo nustatė Bendrovės elektros energijos skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2019 metams.

Nustatydama kainų viršutines ribas, Komisija sumažino leistiną investicijų grąžos dydį, kurį apskaičiavo taikydama ne Komisijos patvirtintu LRAIC (Ilgojo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (angl. long run average incremental costs) apskaitos modeliu nustatytos turto vertės bazę, o istorinės turto vertės bazę.

Bendrovės nuomone, atliktos investicijų grąžos korekcijos neatitinka galiojančio valstybės reguliuojamų kainų nustatymo reglamentavimo, todėl Bendrovė priėmė sprendimą kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl Nutarimo koregavimo ar tam tikrų Nutarimo punktų panaikinimo.  

Komisijos sprendimas dėl viršutinių ribų 2019 metams nustatymo (nesant vienareikšmio aiškumo, dėl taikomo reguliavimo principų nuoseklumo) ir norminių dokumentų praktinio taikymo gali daryti reikšmingą neigiamą įtaką Bendrovės turto vertei, kuri šiuo metu skaičiuojama ir bus aiški, kai nepriklausomas turto vertintojas baigs Bendrovės turto vertinimą.

 

Informacija nekonfidenciali.


ESO atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, el. paštas: tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 61751616