Publicēts: 2018-11-16 15:00:00 CET
Latvijas Gāze
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

CORRECTION: AS "Latvijas Gāze": Finanšu rezultāti par 2018.gada 3. ceturksni

LABOJUMS: Neto peļņa labota uz neto apgrozījumu pārskata Vadības ziņojuma latviešu valodas tekstā.

2018. gada pirmie deviņi mēneši bija jaunās Latvijas Gāze koncerna struktūras pirmais pilnais saimnieciskās darbības deviņu mēnešu periods. 

2018. gada pirmajos deviņos mēnešos Latvijas Gāzes koncerns pārdeva 960 milj. m3 (10 111 GWh) dabasgāzes vairāk kā 400 tūkstošiem klientu. Koncerns sasniedza 261,3 milj. EUR lielu neto apgrozījumu un 18,6 milj. EUR neto peļņu. 

Pēc Latvijas dabasgāzes tirgus atvēršanas 2017. gadā, koncerna tirdzniecības segments darbojas arvien sīvākas konkurences apstākļos, jauniem tirgus dalībniekiem piedāvājot savus produktus un pakalpojumus Latvijas dabasgāzes tirgū. Neraugoties uz konkurences pieaugumu, AS “Latvijas Gāze” veiksmīgi pagarināja līgumus ar vairākiem nozīmīgiem klientiem. Sakarā ar lielo klientu iepirkumu plānu izmaiņām, Sabiedrība arī jūlijā, augustā un septembrī pārdeva lielākus gāzes apjomus. Tāpat kā iepriekšējos gados, augustā un septembrī AS “Latvijas Gāze” iesūknēja Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ievērojamus dabasgāzes apjomus, gādājot par piegādes drošību saviem klientiem 2018./2019. gada ziemas sezonā.

 Madara Pundure
+ 371 67 369 281
Madara.Pundure@lg.lv

Pielikums


IFRS_Latvijas Gaze Konsolidets_9 menesi_2018.pdf