Published: 2018-11-09 09:35:11 CET
Kauphöll Íslands hf.
Markaðstilkynningar

Landsbankinn hf. - Víxill (LBANK 190510) tekinn til viðskipta 12. nóvember 2018

 

Upplýsingar um útgefanda:  
Nafn: Landsbankinn hf.
Kennitala: 471008-0280
LEI: 549300TLZPT6JELDWNM92
   
Upplýsingar um útgáfu  
Auðkenni útgáfu: LBANK 190510
ISIN: IS0000029908
CFI númer: D-Y-Z-U-X-R
FISN númer: LANDSBANKINN HF/ZERO CPN 20190510
Skuldabréf/víxill: Víxlar
Heildarnafnverð útgáfu: 1760000000
Útgefið nafnverð nú: 1760000000
Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: 20000000
   
Afborganir - Greiðsluflæði  
Tegund afborgana: Vaxtalaust eingreiðslubréf
Tegund afborgana, ef annað:  
Gjaldmiðill: ISK
Gjaldmiðill ef annað:  
Útgáfudagur: 12.11.2018
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: 12.11.2018
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: 1
Fjöldi gjalddaga á ári: 1
Lokagjalddagi höfuðstóls: 10.5.2019
Vaxtaprósenta: n/a
Vaxtaruna, breytilegir vextir:  
Vaxtaruna, ef annað:  
Álagsprósenta á vaxtarunu:  
Reikniregla vaxta:  
Reikniregla ef annað:  
Dagaregla: ACT/360
Dagaregla ef annað:  
Fyrsti vaxtadagur: n/a
Fyrsti vaxtagjalddagi:  
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári:  
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina:  
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig:  
Verð með/án áfallinna vaxta: Með áföllnum vöxtum
Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: Nei
   
   
   
Vísitölur  
Vísitölutrygging: Nei
Nafn vísitölu:  
Dagvísitala eða mánaðarvísitala:  
Dag/mánaðarvísitala ef annað:  
Grunngildi vísitölu:  
Dags. grunnvísitölugildis: n/a
   
Aðrar upplýsingar  
Innkallanlegt: Nei
Innleysanlegt: Nei
Breytanlegt: Nei
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.)  
Aðrar upplýsingar:  
 
   
Taka til viðskipta  
Rafrænt skráð
Verðbréfamiðstöð Nasdaq CSD Iceland
Dags. sótt um töku til viðskipta 8.11.2018
Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt 8.11.2018
Dags. töku til viðskipta 12.11.2018
Orderbook ID 162928
Undirflokkur Corporate bonds
Markaður OMX ICE DP Fixed Income
Veltulisti OMX ICE Bank Bills
Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) No
Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) No
MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) BOND - Bonds
Tegund skuldabréfs CRPB - Fyrirtækjaskuldabréf