Paskelbta: 2018-11-07 17:28:49 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Lietuvos energija“, UAB, stebėtojų tarybos nario atšaukimo

„Lietuvos energija“, UAB, (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB, išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313. 

2018 m. lapkričio 7 d.  Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija), valdanti 100 proc. Bendrovės akcijų, pateikė Bendrovei akcininko sprendimą, kuriuo iš Bendrovės stebėtojų tarybos atšaukė Ramūną Dilbą, vadovaujantis jo prašymu dėl atsistatydinimo iš Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigų.

Ramūnas Dilba į  Bendrovės stebėtojų tarybą buvo išrinktas 2017 m. lapkričio 22 d. Nuo 2018 m. lapkričio 6 d. Ramūnas Dilba eina kanclerio pareigas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje.

Iš Bendrovės stebėtojų tarybos atšaukus Ramūną Dilbą, Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro Darius Daubaras, stebėtojų tarybos pirmininkas, nepriklausomas narys, Aušra Vičkačkienė, stebėtojų tarybos narė, atstovaujanti Finansų ministeriją, Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė, nepriklausoma stebėtojų tarybos narė ir Andrius Pranckevičius, nepriklausomas stebėtojų tarybos narys.

„Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos narius skiria ir atšaukia Bendrovės akcininkas Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Apie naujai paskirtą Bendrovės stebėtojų tarybos narį Bendrovė informuos nedelsiant gavusi Finansų ministerijos sprendimą.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt