Paskelbta: 2018-11-07 17:16:53 CET
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

„Lietuvos energijos“ rezultatus gerino didėjanti elektros ir dujų paklausa bei geresni skirstymo veiklos rezultatai

„Lietuvos energija“, UAB, (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB, išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313. 

Per tris šių metų ketvirčius valstybės kapitalo energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ išlaikė nuosaikų finansinių rezultatų augimą. Dėl didesnės elektros energijos ir dujų paklausos bei kainų pokyčių elektros ir dujų rinkose grupės pajamos išaugo 14 proc. Koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) augo 5 proc. (iki 175 mln. EUR) dėl geresnių rezultatų iš elektros bei dujų skirstymo veiklos. „Lietuvos energijos“ nuosavo kapitalo grąžos (ROE) lygis išliko aukštas ir šį periodą siekė 10,3 proc.

„Pirmąjį šių metų pusmetį paskelbę savo strategiją LE 2030, jau parodėme ir pirmuosius rezultatus. Lietuvoje įsigijome tris vėjo jėgainių parkus, kurie grupės žaliosios generacijos portfelį papildys 34 megavatų galia ir taip tapsime antri pagal dydį vėjo energijos gamintojai Baltijos šalyse. Taip pat sutarėme Lenkijoje įsigyti 50 MW galios vėjo jėgainių išvystymo projektą. Taip siunčiame aiškią žinią, kad esame tvirtai pasiryžę įgyvendinti savo strateginį tikslą ir didinti žaliosios generacijos portfelį,“, – sako „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.

„Lietuvos energijos“ grupės 2018 metų I-III ketvirčių esminiai rodikliai:

  • Grupės pajamos dėl didesnės elektros energijos ir dujų paklausos bei kainų pokyčių elektros ir dujų rinkose didėjo 14 proc. – iki 896 mln. EUR (2017 m. I-III ketv. 783 mln. EUR);
  • Veiklos sąnaudos išliko praėjusių metų lygyje, t. y. siekė 94,4 mln. EUR (2017 m. I-III ketv. – 93, 7 mln. EUR);
  • Grupės koreguotas (palyginamasis) EBITDA rodiklis dėl geresnio elektros bei dujų skirstymo veiklos rezultato augo 5 proc., t. y. 9 mln. EUR – iki 175 mln. EUR (2017 m. I-III ketv. – 166 mln. EUR);
  • Nuosavo kapitalo grąža (ROE) išliko aukšta ir siekė 10,3 proc. (2017 m. – 9,3 proc.);
  • Grupės grynasis pelnas siekė 44,2 mln. EUR, tai yra 32,9 mln. EUR mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Grynojo pelno sumažėjimą labiausiai lėmė rinkoje ženkliai išaugusios elektros kainos ir tuo pačiu  visuomeninio tiekimo savikaina, o tai nebuvo numatyta nustatant reguliuojamų pajamų lygį tačiau koreguotas grynasis pelnas augo 4 proc. ir siekė 94,8 mln. EUR (2017 m. I-III ketv. – 91,3 mln. EUR);
  • Investicijos augo 66 proc. – iki 252,2 mln. EUR (2017 m. I-III ketv. – 152,2 mln. EUR). Investicijų didėjimui įtakos turėjo įsibėgėjančios kogeneracinių jėgainių statybos ir reikšmingos investicijos į elektros skirstomojo tinklo atnaujinimą ir plėtrą.

Grupės EBITDA ir grynojo pelno rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį, kuriuo bus koreguojami grupės ateities finansiniai rezultatai; (2) eliminuojant dujų kainos nuolaidos sąnaudas, kurios yra susijusios su praėjusiais laikotarpiais.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt


Priedai


LE FA Q3 2018 Konsoliduota LT.pdf
LT_LE BENDROVES IR GRUPES KONSOLIDUOTAS Q3 2018 pranešimas.pdf
Atsakingu asmenu patvirtinimas 2018 Q3.PDF