Paskelbta: 2018-11-07 15:41:26 CET
AB „East West Agro“
Tarpinė informacija

CORRECTION: AB East West Agro devynių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

CORRECTION: Pakeista 10 skaidrė

Kauno r., 2018-11-07 15:41 CET -- AB East West Agro neaudituotos devynių mėnesių pajamos buvo 20,973 mln. EUR, arba 15% didesnės lyginant su tuo pačiu 2017 m. laikotarpiu.

2018 m. devynių mėnesių pelnas prieš mokesčius buvo 0,227 mln. EUR, 2017 m. to paties periodo nuostolis prieš mokesčius buvo -0,05 mln. EUR.

 AB East West Agro devynių mėnesių finansinės ataskaitos ir veiklos rezultatai pateikti prieduose.

         Vykdomasis direktorius
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt


EWA ataskaita 2018 09 (2).pdf