Paskelbta: 2018-11-07 08:15:47 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl 100 proc. UAB „Vėjo vatas” ir UAB „Vėjo gūsis” akcijų ir reikalavimo teisių įsigijimo sandorio užbaigimo

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra „Lietuvos energija“, UAB išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Vadovaujantis 2018 m. liepos 16 d. Bendrovės valdybos sprendimu bei 2018 m. liepos 27 d. Bendrovės akcininko pritarimu Bendrovės valdybos sprendimui, 2018 m. lapkričio 5 d. Bendrovė ir UAB „Stemma group“ užbaigė akcijų pirkimo – pardavimo sandorį dėl 100 proc. UAB „Vėjo vatas” ir UAB „Vėjo gūsis” įmonių akcijų paketo ir akcininko reikalavimo teisių įsigijimo.

Bendrovė įsigijo 100 proc. UAB „Vėjo vatas” ir UAB „Vėjo gūsis” įmonių akcijų paketą ir akcininko reikalavimo teises už 21.76 mln. Eur.

UAB „Vėjo vatas” valdo 14.9 MW vėjo elektrinių parką, UAB „Vėjo gūsis” valdo 10 MW ir 9.1 MW vėjo elektrinių parkus.

2018 m. liepos 18 d. Bendrovė kreipėsi į Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos komisiją (toliau – Komisija) dėl sandorių patikros. Komisija priėmė sprendimą nepradėti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros.

2018 m. spalio 10 d. Konkurencijos taryba suteikė leidimą Bendrovei įsigyti 100 proc. UAB „Vėjo vatas” ir UAB „Vėjo gūsis” įmonių akcijų paketą ir akcininko reikalavimo teises.

Bendrovės strategiją atitinkantys įsigijimai išplečia ir diversifikuoja veiklą, didina grupės vertę bei valstybei mokamus dividendus. Po šio sandorio Bendrovė tapo antra pagal dydį vėjo energijos gamintoja Baltijos šalyse, užimanti 9 proc. rinkos.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt