Paskelbta: 2018-11-05 09:01:44 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl 100 proc. vėjo parko projektą vystančios bendrovės akcijų ir akcininko reikalavimo teisių įsigijimo

„Lietuvos energija“, UAB (toliau ir - Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika. Bendra „Lietuvos energija“, UAB, išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Vadovaujantis 2018 m. spalio 11 d. ir 2018 m. lapkričio 2 d. Bendrovės valdybos sprendimais bei 2018 m. spalio 19 d. Bendrovės akcininko pritarimu, 2018 m. lapkričio 2 d. „Lietuvos energija“, UAB, sudarė sąlyginę akcijų pirkimo – pardavimo sutartį dėl 100 proc. bendrovės, vystančios vėjo jėgainių parko projektą akcijų paketo ir akcininko reikalavimo teisių įsigijimo iš Lenkijos vėjo ir saulės jėgainių parkų vystymo bendrovės „Wento“.

Vėjo parko projektas yra vystomas Lenkijoje, jo planuojama galia – apie 50 megavatų (MW).

2018 m. spalio 15 d. Bendrovė kreipėsi į Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos komisiją (toliau – Komisija) dėl sandorio patikros. Komisija priėmė sprendimą nepradėti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros.

Bendrovės strategiją atitinkantys įsigijimai išplečia ir diversifikuoja veiklą, didina „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės vertę bei valstybei mokamus dividendus.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Laura Šebekienė, +370 633 99940, laura.sebekiene@le.lt