Avaldatud: 2018-11-05 08:50:00 CET
Silvano Fashion Group
Börsiteade

Aktsiakapitali vähendamise registreerimine äriregistris ja väljamaksed

29. oktoobril 2018 kanti äriregistrisse AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine 28. juunil 2018 toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohaselt otsustati vähendada AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali 7 200 000 euro võrra 10 800 000 eurolt 3 600 000 euroni. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,20 euro võrra aktsia kohta. Aktsiaseltsi aktsiate koguarv ei muutu ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena on  AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali suurus 3 600 000 eurot.

Aktsiakapitali vähendamine summas 7 200 000 eurot (0,20 eurot aktsia kohta) makstakse välja aktsionäridele 30. jaanuaril 2019. AS-le Silvano Fashion Group kuuluvate oma aktsiate eest aktsiaseltsile väljamakseid ei tehta.

Aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti 17. juulil 2018 a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.


Jarek Särgava
Juhatuse liige
Silvano Fashion Group
Tel +372 680 1396
jarek.sargava@silvanofashion.com