Paskelbta: 2018-11-02 15:06:36 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl inicijuoto Energijos tiekimo UAB elektrinių darbo optimizavimo veiklos iškėlimo į naujai steigiamą įmonę

„Lietuvos energija“, UAB, (toliau – Bendrovė arba „Lietuvos energija“) juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius.
Bendra „Lietuvos energija“, UAB, išleistų obligacijų nominali vertė 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313. 

„Lietuvos energija“ užbaigė Energijos tiekimo UAB ir UAB Energijos sprendimų centro reorganizavimą - prie veiklą tęsiančios Energijos tiekimo UAB, prijungė UAB Energijos sprendimų centrą, kuri baigė veiklą be likvidavimo procedūros.

Užbaigus Energijos tiekimo UAB ir UAB Energijos sprendimų centro reorganizavimą, grupė toliau įgyvendina savo strategiją ir grynina įmonių veiklos sritis. Atsižvelgdama į tai, „Lietuvos energija“ pritarė Energijos tiekimo UAB elektrinių darbo optimizavimo veiklos atskyrimo inicijavimui, nuo Energijos tiekimo UAB, kuri tęsia veiklą, atskiriant elektrinių darbo optimizavimo veiklą, šios atskiriamos veiklos turto, nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų pagrindu sukuriant naują juridinį vienetą – UAB „Gamybos optimizavimas“, bei pavedė Energijos tiekimo UAB valdybai parengti atskyrimo sąlygas.

Planuojama, kad nauja grupės įmonė UAB „Gamybos optimizavimas“ veiklą pradėtų sausio mėnesį. „Lietuvos energijai“ priklausytų 100 proc. UAB „Gamybos optimizavimas“ akcijų.

Kaip jau buvo skelbta anksčiau, atskyrus veiklas, bus išgryninta Energijos tiekimo UAB veikla - bendrovė tęs energijos išteklių pardavimą klientams kaip nepriklausomas tiekėjas, o specifinė elektrinių darbo režimų optimizavimo veikla bus perduota naujai įmonei UAB „Gamybos optimizavimas“. Veiklos atskyrimas neturės jokios įtakos Energijos tiekimo UAB klientams, o visi turimi Energijos tiekimo UAB įsipareigojimai bus tęsiami.

Apie tolimesnius veiksmus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos: „Lietuvos energijos“ korporatyvinės komunikacijos projektų vadovas Artūras Ketlerius, +370 620 76076, arturas.ketlerius@le.lt